บริษัท จิตตะ ดอท คอม จำกัด (“บริษัท”) มีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการทำงานหลายส่วนของเว็บไซต์เพื่อรับประกันการให้บริการของเว็บไซต์ที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัทรับประกันว่าจะใช้คุกกี้เท่าที่จำเป็น และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีการใช้คุกกี้บางประเภทที่อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก ทั้งนี้ เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและตกลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์นี้

ประเภทและวัตถุประสงค์การใช้คุกกี้ของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

 1. Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้งาน
 2. Functionality Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้
 3. Performance Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทดังกล่าวอาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก และ
 4. Advertising Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ใช้เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก

สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นนอกเหนือจาก Strictly Necessary Cookies หากได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ [email protected]

หากคุณต้องการลบหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถทำได้ดังนี้:

 1. Google Chrome:
  • คุณสามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการคุกกี้ใน Google Chrome ได้จาก ลิงก์นี้.
 2. Microsoft Internet Explorer:
  • คุณสามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับการลบและจัดการคุกกี้ใน Microsoft Internet Explorer ได้จาก ลิงก์นี้.
 3. Safari and iOS:
  • คุณสามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการคุกกี้บน Safari และ iOS ได้จาก ลิงก์นี้.
 4. Firefox:
  • คุณสามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการคุกกี้ใน Firefox ได้จาก ลิงก์นี้.

โปรดทราบว่าการลบหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้บางคุณสมบูรณ์ของเว็บไซต์ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง และบางคุณสมบูรณ์อาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางประเภทของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ กรุณาตรวจสอบแนวปฏิบัติการใช้งานคุกกี้สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้อย่างเหมาะสม.