Monsicha Hoonsuwan

ส่องกลยุทธ์ 9 นักลงทุนแนวหน้า ฝ่า Covid-19 อย่างไร

กลยุทธ์รับมือกับ Covid-19 จาก 9 นักลงทุนชั้นนำทั่วโลก ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนอันไร้ทิศทาง และวิกฤตที่ยังคุกรุ่น

ทางเลือกลงทุนแบบ PASSIVE